Bestuur

Het bestuur van de ROHWN wordt benoemd door de Algemene Leden Vergadering van de ROHWN.
De samenstelling van het bestuur van de ROHWN in 2017 is als volgt:

De heer Frans Zonneveld (zonneveld@rohwn.nl)

De heer Hans Brehler (brehler@rohwn.nl)

De heer Jan Piest (piest@rohwn.nl)