Fysiotherapeuten

De fysiotherapeuten kan een belangrijke rol vervullen in het zorgplan van een patiënt met een chronische ziekte. In dat verband werken de huisartsen verbonden in de Zorggroep ROHWN nauw samen met de regionale fysiotherapeuten.
Om de kwaliteit te waarborgen zijn de volgende uitgangspunten leidend:

De fysiotherapeut waarmee de ROHWN mee samenwerkt waarborgt de volgende criteria:

Noot
Voor 2015 streeft de Zorggroep ROHWN er naar om alleen nog contracten af te sluiten met A en AA praktijken en de daarmee samenhangende geldende kwaliteitscriteria.

Lijst van aangemelde fysiotherapeuten bij de ROHWN