Ketenzorg is zorg verleend door verschillende zorgverleners en helemaal afgestemd op een patiënt met een bepaalde chronische aandoening. In de regio West-Nederland zijn op dit moment ketens actief voor de volgende aandoeningen:
• Keten diabetes
• Keten COPD Astma
• Keten CVRM (Cardio Vasculair Risico Management)

Het startpunt van Ketenzorg is uw eigen huisarts. Deze signaleert of u zorg en begeleiding nodig heeft en bekijkt vervolgens via het regionale Ketenzorg-netwerk van zorgverleners welke zorg u het beste kunt krijgen. Vervolgens wordt samen met u gekeken door welke zorgverleners deze zorg het beste kan worden verleend.

Kwaliteit
Diabetes Vereniging Nederland (DVN), het Astmafonds en de Hart en Vaatgroep hebben samen met zorgverleners afspraken gemaakt hoe goede zorg eruit moet zien. De afspraken zijn vastgelegd in 'zorgstandaarden' zodat u gemakkelijk kunt zien waar zorg voor uw aandoening aan moet voldoen.

Waarom Ketenzorg?
Als eerstelijns zorg goed op elkaar is afgestemd, kunnen ziekenhuisopnames of ernstige complicaties voorkomen worden. Het resultaat hiervan beter afgestemde zorg voor u en beheersing van zorgkosten.