Ketenzorg

Ouderenzorg (in ontwikkeling)
Prognoses wijzen uit dat er in 2040 bijna 4,5 miljoen 65-plussers zijn. De vergrijzing slaat toe en steeds meer mensen worden afhankelijk van zorg. Eén van de doelen van de Zorggroep ROHWN is om de zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren. Zij zijn beperkt in hun functioneren, omdat ze vaak aan meerdere aandoeningen lijden. Complete, goed afgestemde zorg op maat is voor hen van levensbelang. De gedetailleerde afspraken die de betrokken zorgverleners hierover met elkaar gemaakt hebben, worden in 2015 nader uitgewerkt.

Betrokken zorgverleningsteam
Elk mens is uniek. Daarom zal het zorgprogramma afgestemd worden op de specifieke behoeften van de patiënt. Zo ontstaat het persoonlijk zorgplan. Afhankelijk van de aandoening en de behandeling wordt het team rondom de kwetsbare oudere samengesteld uit twee of meer eerstelijns zorgprofessionals:

Voor meer informatie: neem contact op met het bureau Zorggroep ROHWN info@rohwn.nl