Zorg en Zekerheid Leiden

De Zorggroep ROHWN werkt in haar werkgebied samen met de Preferente verzekeraar Zorg en Zekerheid. Voor de uitvoering van de chronische zorg voor Diabetes type II, CODP/ASTMA en CVRM worden afspraken gemaakt v.w.b. instroom van patiënten en de financiering. De Zorggroep ROHWN ontvangt van de verzekeraar het zogenaamde koptarief. Met deze gelden is de Zorggroep ROHWN in staat om te werken aan protocollen ketenzorg, ICT, rapportages, afstemming met overige eerste lijnorganisaties (fysiotherapeuten, diëtisten), kwaliteit en deskundigheidsbevordering.

Voor meer informatie  www.zorgenzekerheid.nl