Bureau

De medewerkers van de ROHWN zijn verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de ROHWN. Zij vormen de verbindingsschakel tussen de leden van de ROHWN, de samenwerkingspartners en de zorgverzekeraars. 

Het bestuur van ROHWN wordt benoemd door de Algemene Leden Vergadering van ROHWN. De samenstelling van het bestuur is als volgt:

De heer Hans Brehler, Bestuurder (brehler@rohwn.nl)
- Portefeuillehouder financiën NZLO (plaatsvervangend Voorzitter)
- Eigenaar Brehler Advies
- Lid Bestuur Care2Care

De heer Frans Zonneveld, Medisch Bestuurder (zonneveld@rohwn.nl)
- Huisarts te Voorhout
- Voorzitter Zorggroep Voorhout
- Lid Bestuur DDDB

De heer Jan Piest, adviseur Bestuur (piest@rowhn.nl)
- Huisarts te Leiden
- Lid Commissie ICT ROHWN

Contact met ons bureau?Mail ons op info@rohwn.nl of bel 0252 - 767 099

Hans Brehler

Hans Brehler

Directeur bestuurder

Frans Zonneveld

Frans Zonneveld

Medisch bestuurder

Jan Piest

Jan Piest

Adviseur bestuur (huisarts)

Lisa Eekhof

Lisa Eekhof

Directeur Integrale Zorg & Innovatie

Emely Verdel

Emely Verdel

Manager Data, ICT en Office

Jonathan Baldi

Jonathan Baldi

Staffunctionaris Kwaliteit & Opleiden

Jeroen van Embden

Jeroen van Embden

Manager ICT

Jan Leen Buis

Jan Leen Buis

Financieel controller

Pauline Batenburg

Pauline Batenburg

Financieel medewerker

Philip de Roos

Philip de Roos

Consultant AVG

Antje Kleef

Antje Kleef

Beleidsmedewerker

Jacqueline Wallaart-Dryter

Jacqueline Wallaart-Dryter

beleidsmedewerker

Ellen Karreman

Ellen Karreman

Management ondersteuner Bestuur / Raad van Toezicht