Diëtisten

De samenwerking tussen de ROHWN en de diëtisten in de regio wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die jaarlijks wordt afgesloten. De diëtist waarmee de zorggroep ROHWN samenwerkt, is een hbo-opgeleide professional met voldoende kennis en ervaring rondom diabeteszorg. Om de kwaliteit te waarborgen zijn de volgende uitgangspunten bij het aangaan van een overeenkomst leidend:

·       De diëtist levert transparante zorg van hoogwaardige kwaliteit en werkt volgens de NDF Voedingsrichtlijn Diabetes;
·       De diëtist volgt bij- en nascholingen en houdt vakliteratuur bij;
·       De diëtist behandelt de cliënt volgens de laatste evidence of op basis van practice based inzichten;
·       De diëtist staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en staat open voor feedback en toetsing.
 
Bent u diëtist en heeft u belangstelling om een overeenkomst met de ROHWN aan te gaan?
Neem dan contact op met het bureau van ROH West-Nederland: 0252–767 099 | info@rohwn.nl

Diëtisten aangesloten bij ROHWN