Interne vacatures

 

De organisatiestructuur van ROHWN wordt in toenemende mate multidisciplinair ingericht, doordat onze huisartsen zich aansluiten bij multidisciplinaire wijksamenwerkingsverbanden. Eind 2021, zo is tenminste de planning, zijn 16 wijksamenwerkingsverbanden aangesloten bij onze regio-organisatie.

Om in 2021 multidisciplinair samenwerken nog verder in te bedden, is besloten om op twee niveaus (bestuur en commissie) multidisciplinaire collega’s in de organisatie te brengen. We doen dit in de vorm van drie vacatures, te weten:

1.      Vacature: Multidisciplinair adviseur bestuur ROHWN (paramedisch of apotheker)

2.      Vacature: Lid beleidscommissie (paramedisch of apotheker)

3.      Vacature: Commissielid ICT (paramedisch of apotheker)

 

1. Vacature: Multidisciplinair adviseur bestuur ROHWN (paramedisch of apotheker)

Hans Brehler en Frans Zonneveld zijn als Raad van Bestuur verantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie ROHWN en Stichting ©aliber. Vanuit de ALV van ROHWN is de heer Jan Piest, huisarts in Leiden, in een eerder stadium toegevoegd als adviseur. Door invulling van de huidige vacature wordt het bestuur multidisciplinair versterkt. 

Toelichting

ROHWN heeft als regio-organisatie de taak en verantwoordelijkheid om aangesloten huisartsen en wijksamenwerkingsverbanden beleids- en projectmatig te ondersteunen en te faciliteren bij de uitvoering van hun taken op het gebied van:

1.      Chronische Zorg

2.      Multidisciplinaire samenwerking in de wijk (alleen van toepassing voor de Wijksamenwerkingsverbanden)

3.      Patiëntenparticipatie (alleen van toepassing voor de Wijksamenwerkingsverbanden)

Voorbeeld projecten zijn onder andere:

* Beleidsmatige ondersteuning van de aangesloten Wijksamenwerkingsverbanden, onder andere bij het ontwikkelen en afstemmen van de afzonderlijke jaarplannen

* OPEN

* Welzijn op Recept

* Positieve Gezondheid

* ICT

Daarnaast biedt Stichting ©aliber, dochterorganisatie van ROHWN, vooral praktische ondersteuning aan de huisartsen en de aangesloten Wijksamenwerkingsverbanden op de gebieden:

* Kwaliteit, KetenICT en Opleiden

* Financiën (ondersteunen bij de financiële administratie van het Wijksamenwerkingsverband)

* Organisatie en HRM

Het bestuur van ROHWN vergadert per jaar 6-7 keer, op iedere tweede woensdag van de maand van 12.00 tot 13.30 uur.

 

2.   Vacature lid beleidscommissie ketenzorg (paramedisch of apotheker)

Deze commissie concentreert zich op de uitvoering van de chronische zorg. De commissie is momenteel samengesteld uit huisartsen, praktijkondersteuners-somatiek en kaderhuisartsen. De commissie adviseert het bestuur over het te voeren beleid inzake chronische zorg. De commissie vergadert per jaar minimaal twee keer.

3.   Vacature Commissielid ICT (paramedisch of apotheker)

Deze commissie houdt zich bezig met de KetenICT, communicatie in de wijk en het sluiten van raamovereenkomsten met derden. In deze commissie participeren in haar huidige vorm huisartsen en praktijkondersteuners-somatiek. De commissie vergadert per jaar minimaal twee keer.

 

Wat vragen wij?

Aan kandidaten met interesse in één van deze drie functies, vragen wij om zich te melden via info@rohwn.nl, onder vermelding van de betreffende vacature en voorzien van een inhoudelijke motivatie. Aanmelding staat open tot 10 februari 2021.

Wat bieden wij u?

ROHWN biedt u op deze manier de mogelijkheid om mee te denken, te adviseren en daarmee uw belangen en die van uw achterban te vertegenwoordigen. Voor uw inspanning ontvangt u een vergoeding gelijk aan de richtlijnen van Zorg en Zekerheid.

 

Heeft u interesse om in een andere functie te werken voor onze regionale ondersteuningsorganisatie? Maak jouw interesse kenbaar middels een open sollicitatie via info@rohwn.nl