Nieuws Items

Impact coronacrisis op de eerstelijns zorgorganisatie

Eerstelijnszorgaanbieders moeten kritisch kijken naar hun positie in de keten en waar mogelijk samenwerking zoeken. Zeker nu door de coronacrisis de organisatie van de zorg veranderd is. Dit is een van de ‘leereffecten’ uit de Branchesignalering Medisch van SRA in samenwerking met ABN AMRO. Specialisten behandelen de impact en leerpunten van de crisis op drie deelsectoren: huisarts, fysiotherapie en mondzorg. De leerpunten voor huisartsen zijn:

• Digitalisering is noodzakelijk geworden om de zorg slim te organiseren en wachtlijsten te compenseren.
• Huisarts moet zich oriënteren op de organisatie van de zorg, bijvoorbeeld: overname taken tweedelijns- en ketenzorg en nieuwe samenwerkingsvormen.
• Inrichting van de praktijk/gezondheidscentrum op anderhalve meter en afspraken met andere zorgaanbieders in het pand, ook over de openingstijden.

Voor meer informatie: Branchesignalering Medisch: impact coronacrisis op eerstelijns zorgorganisatie

Vacature: doktersassistent in Leiden

Gezondheidscentrum Merenwijk in Leiden zoekt per september een enthousiaste doktersassistent voor 24-32 uur per week. Wil je aan de slag bij een gezellige club, waar je als teamspeler ruime mogelijkheden tot ontwikkeling hebt? Klik hier

Programma Positieve Gezondheid in de huisartspraktijk

In onze regio zien we steeds meer initiatieven die voortvloeien uit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Uit de in februari gehouden enquête onder ROHWN-leden over Positieve Gezondheid, blijkt ook dat er bij huisartsen en praktijkondersteuners interesse is om meer te weten over dit onderwerp en in scholing in het voeren van het ‘andere gesprek’. Ook ondersteuning in de vorm van een stappenplan voor implementatie in de praktijk en financiering door de zorgverzekeraar is gewenst.

Naar aanleiding van deze uitkomst heeft ROWHN een programma Positieve Gezondheid in de huisartspraktijk samengesteld. Onderdeel van dit programma is een workshop waarin deelnemers leren werken met het concept Positieve Gezondheid en hun eigen stijl ontwikkelen, met implementatie in de eigen praktijk als doel. Het kwaliteitsteam ROHWN zal worden ingezet om praktijken en wijksamenwerkingsverbanden te begeleiden bij de implementatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jacqueline Wallaart: wallaart@rohwn.nl.

Toolkit Stoptober 2020 voor professionals

Voor de Stoptober-campagne 2020, die 3 september start, stelt Trimbos een gratis Stoptober Toolkit beschikbaar. Deze helpt professionals om de campagne onder de aandacht te brengen bij hun cliënten/patiënten. Ook kan de toolkit worden gebruikt om ervoor te zorgen dat rokende bezoekers van de praktijk een stoppoging doen. De Stoptober toolkit bevat twee posters, honderd flyers en honderd visitekaartjes. Voor meer informatie, klik hier

De ©aliber Academie organiseert in september en oktober voor leden overigens diverse scholingen omtrent stoppen met roken.

Workshop LEAN in de huisartsenpraktijk

©aliber heeft in samenwerking met De Praktijkdokter een LEAN workshop ontwikkeld. Dit in lijn met de adviezen van de LHV. LEAN in de huisartsenpraktijk staat sinds 2014 in de belangstelling. Steeds meer huisartsenpraktijken implementeren de LEAN-principes en ervaren dagelijks de voordelen hiervan. In de workshop ‘LEAN in de huisartsenpraktijk’ worden de basisuitgangspunten van LEAN-werken toegelicht en spelen deelnemers een simulatiespel om de voordelen zelf te ervaren. De workshop sluit af met een inventarisatie van de ervaren knelpunten en het maken van vervolgafspraken. 

De workshop is bedoeld voor alle praktijkmedewerkers (minimaal 8 en maximaal 16) en duurt 3,5 uur. De workshop wordt gegeven in de huisartsenpraktijk. Om te bezien of LEAN een meerwaarde kan hebben voor de praktijkvoering, biedt ©aliber vijf praktijken de gelegenheid om de workshop zonder kosten te volgen. U kunt uw praktijk aanmelden via info@sso-caliber.nl.

Fysieke scholingen tot 1 september geannuleerd

De ©aliber Academie heeft besloten om alle fysieke scholingen tot 1 september te annuleren. Dit naar aanleiding van het (verlengde) advies van het NHG en de LHV om geen bijeenkomsten bij te wonen met anderen dan het eigen team en/of collega-huisartsen met wie dagelijks wordt samengewerkt. Tot 1 september raden NHG en HV huisartsen en ondersteunend personeel af om externe bijeenkomsten, overleggen en vergaderingen van groepen zorgprofessionals bij te wonen die niet direct met patiëntenzorg te maken hebben, of die niet noodzakelijk zijn ter voorkoming van verspreiding van COVID-19.

Op basis van deze update heeft ©aliber besloten om alle fysieke nascholingen vooralsnog tot en met 1 september te annuleren. De Caspir-scholing zal online gegeven worden. De eventueel door u betaalde financiële bijdrage voor een scholing blijft gereserveerd tot nader orde. Zodra er een nieuwe datum is gepland, worden alle deelnemers hiervan op de hoogte gesteld. Voor meer informatie, neem contact op via 0252-767099, info@sso-caliber.nl of info@rowhn.nl

Vacature: doktersassistente in Oegstgeest

Huisartsenpraktijk Rhijngeest is op zoek naar een doktersassistente die vanaf 15 augustus voor 12 uur per week in deze nieuwe praktijk wil werken. Zoek je een nieuwe werkomgeving waarin plezier en professionaliteit hand in hand gaan? Klik hier

Vacature: doktersassistente in Hazerswoude-Dorp

Huisartsenpraktijk Hazerswoude-Dorp zoekt per 1 september een doktersassistente voor 25,5 uur per week. Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging, met afwisselende werkzaamheden in een hecht en professioneel team? Klik hier

Vacature: bestuurssecretaris ROHWN

De Regionale Organisatie van Huisartsen West-Nederland (ROHWN) zoekt een bestuurssecretaris voor 20-24 uur per week. De bestuurssecretaris is verantwoordelijk voor ondersteuning van besluitvormingsprocessen en het bestuur, is ambtelijk secretaris van de Raad van Toezicht en dient als vraagbaak voor de organisatie. Beschik jij over relevante kennis en ervaring voor deze functie, over zelfstandigheid, sociale vaardigheden en verantwoordelijkheidsgevoel?

Bekijk de Vacature bestuurssecretaris ROHWN

Vacature: doktersassistent(e) in Leiden

Gezondheidscentrum ATL in Leiden zoekt een ervaren doktersassistente (20-24 uur) per 1 augustus. Voor deze mooie vacature in dit sfeervolle gezondheidscentrum, klik hier