Nieuws Items

Regionale COVID-opvang Avant Groenhoven geopend

Bij sommige mensen kan COVID-19 zo’n impact hebben, dat een tijdelijke opname nodig is. In Leiden is op 27 oktober voor hen de regionale COVID-opvang Avant Groenhoven geopend. Deze opvang heeft plek voor 20 mensen die vanwege COVID-19 niet thuis kunnen wonen, maar ook niet (meer) in het ziekenhuis verzorgd hoeven te worden. (Huis)artsen kunnen mensen doorverwijzen naar deze opvang. Aanmeldingen verlopen via het cliëntservicebureau van Topaz.

De COVID-opvang Avant Groenhoven is een samenwerkingsverband van de volgende VVT zorgorganisaties in de regio Zuid-Holland Noord: Marente, Topaz, WIJdezorg, ActiVite, Alrijne Zorggroep, Libertas Leiden, DSV | verzorgd leven, Roomburgh, Groot Hoogwaak, HOZO. Meer informatie over de COVID-opvang Avant Groenhoven is te vinden op de websites van deze zorgorganisaties. Of bekijk hier het persbericht van Transmuralis.

Zorgverleners vieren oprichting Wijksamenwerkingsverband Oegstgeest

Zorgverleners in Oegstgeest gaan nauw samenwerken in de Stichting Wijksamenwerkingsverband Oegstgeest. Op 7 oktober kwam een aantal huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en een diëtist bijeen om de oprichting te vieren.

De Oegstgeester Courant wijdde een mooi artikel aan het wijksamenwerkingsverband (wsv) Oegsgeest. “De zorg rond chronisch zieken moet verder gestructureerd worden en gemeentebreed worden opgezet”, aldus Rogier van Geldre, huisarts en voorzitter van de stichting, tegenover de krant. “We willen echt een professionaliseringsslag maken. Voor patiënten wordt de zorg ook duidelijker als ze één aanspreekpunt hebben en de verschillende zorgverleners van elkaar weten wat er aan de hand is.”

‘Van reactief naar proactief’

Het samenwerkingsverband speelt ook een rol in betere communicatie naar de inwoners van Oegstgeest. Van Geldre: “Als de overheid wil dat wij bijvoorbeeld vol inzetten op de afname van overgewicht bij vijftigplussers, kunnen we gezamenlijk een strategie ontwikkelen en gezamenlijk onze patiënten benaderen. Dat is veel efficiënter dan dat iedere praktijk zelf het wiel moeten uitvinden. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld bij maatregelen rondom corona of wellicht straks het oproepen van mensen voor een vaccinatie. We willen qua communicatie over gezondheidsklachten van reactief naar proactief.”

Zorginfrastructuur in de wijk versterken

Het samenwerkingsverband heeft de ambitie om ook samenwerking op te bouwen met het Sociaal Team Oegstgeest en de gemeente Oegstgeest. “We willen de zorginfrastructuur in de wijk versterken en daarmee de samenwerking met andere partijen zoals de thuiszorg, gemeente, welzijnsorganisaties, GGZ en de ziekenhuizen in de regio verder optimaliseren.”

Lees hier het volledige artikel in de Oegstgeester Courant.

Hulp en steun bij thuisquarantaine

De Rijksoverheid heeft een quarantainegids opgesteld ter informatie en ondersteuning van mensen die in thuisquarantaine moeten door (vermoedelijke) coronabesmetting. In de gids staan tips en doorverwijzingen waar mensen die vragen of ondersteuning nodig hebben gebruik van kunnen maken. Er staat in de gids ook diverse malen een doorverwijzing naar de gemeente. Download de quarantainegids via deze link.

De gemeente Leiden laat weten dat er op de website van de gemeente een speciale pagina is ingericht met veel gestelde vragen en antwoorden rondom corona. Ook via het Klantencontactcentrum van de gemeente worden mensen met vragen rondom corona op weg geholpen naar de juiste hulp binnen de gemeente of in de stad.

Inzicht in prestaties met Power BI

ROHWN-bestuurder Hans Brehler werd recent geïnterviewd voor de herfsteditie van INTO Business Duin- en Bollenstreek. Onderwerp van gesprek was informatiesysteem Power BI. “Wij gebruiken het dashboard van Power BI onder meer om verantwoording af te leggen naar onze toezichthouder maar ook aan onze aangesloten zorgverleners”, aldus Brehler in het interview. “Maar ook om huisartsen inzicht te geven in het functioneren van hun eigen praktijk en om hun prestaties te vergelijken met die van andere praktijken. Met name de informatie rond chronische patiënten is interessant voor discussie over verbetering van zorg.” Lees het hele interview hier (pagina 20): 

https://www.intobusiness.nu/into-business-duin-en-bollenstreek/into-business-duin-en-bollenstreek-herfst-2020.html

Zorgverleners bundelen krachten in wijksamenwerkingsverband Hillegom

Het wijksamenwerkingsverband Hillegom is een feit. In het wijksamenwerkingsverband (wsv), waarvan de oprichtingsakte op 5 oktober werd getekend, gaan huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten, diëtisten en andere zorgverleners nauw samenwerken in het belang van de inwoners van Hillegom.

“Een heuglijk moment”, reageert huisarts Edwin Wallaart op de oprichting van wsv Hillegom, waarvan hij de voorzitter is. “Hiermee voorzien we in de behoefte om zorgverlening gezamenlijk, vanuit verschillende disciplines, te organiseren. We willen de juiste zorg op de juiste plek leveren en een herkenbaar aanspreekpunt in het dorp worden.”

Het bestuur van wsv Hillegom bestaat behalve Wallaart uit huisarts Merel van der Kleij (secretaris), apotheker Hans Walstra (penningmeester) en fysiotherapeut Joost Ruigrok (algemeen bestuurslid). Naast de praktijken van de bestuursleden zullen ook andere zorgverleners in Hillegom volgen, is Wallaart overtuigd. “Iedereen heeft zijn of haar interesse kenbaar gemaakt, waaronder ook wijkverpleging en het sociaal domein, die we als partners graag betrekken bij het wsv.”

Betere samenwerking
In een wsv werken eerstelijns zorgverleners samen aan een passend zorgaanbod voor de inwoners, afgestemd op hun behoeften. Betere samenwerking verhoogt de kwaliteit van zorg en leidt tot het efficiënter inzetten van ieders expertise, zo is de achterliggende gedachte. Niet voor niets zijn er landelijk, vanuit de overheid en zorgverzekeraars, afspraken gemaakt om de samenwerking in de eerstelijns zorg te versterken. Wallaart: “Door afspraken te maken over bijvoorbeeld taakverdeling, verwijzingen of het middelengebruik, krijgen patiënten de juiste zorg en hoeven ze niet meer te shoppen voor een behandeling.”

Voorbereidingen
Met het tekenen van de oprichtingsakte bij de notaris is wsv Hillegom juridisch een feit. Het bestuur mikt op 1 april 2021 als datum dat het wsv daadwerkelijk van start gaat. In de tussentijd worden verdere voorbereidingen getroffen in samenwerking met ROHWN, de regionale zorggroep voor Zuid-Holland Noord waar meerdere wijksamenwerkingsverbanden bij zijn aangesloten. “Samen met wsv Lisse, wsv Voorhout/Warmond en wsv Sassenheim is nu de hele regio Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) afgedekt”, reageert ROHWN-bestuurder Hans Brehler. “Dat kan de samenwerking binnen HLT en de kwaliteit van de patiëntenzorg alleen maar ten goede komen.”

“Zonder ROHWN hadden we niet op dit punt gestaan”, vult Wallaart aan. “Ze beschikken over veel expertise en ervaring op dit gebied, daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt. Nu is het zaak om door te pakken.”

Meer informatie over wijksamenwerkingsverbandenHet bestuur van wijksamenwerkingsverband Hillegom, v.l.n.r. huisarts Edwin Wallaart (voorzitter), apotheker Hans Walstra (penningmeester), fysiotherapeut Joost Ruigrok (algemeen bestuurslid) en huisarts Merel van der Kleij (secretaris). Foto: Yvonne Fotografie.

Nieuwe CAHAG-adviezen over astma/COPD-zorg en spirometrie

Door de sterke toename van het aantal SARS-CoV-2 besmettingen in Nederland zijn per direct nieuwe CAHAG-adviezen van kracht:

1. Er wordt afgeraden om spirometrie te verrichten in de huisartsenpraktijk.

2. Wellicht is het in uw regio (nog) wel mogelijk om patiënten door te verwijzen voor diagnostische spirometrie in het ziekenhuis. Wees daar terughoudend in en gebruik deze mogelijkheid alleen als dit klinisch noodzakelijk is en in goed overleg met de longarts.

3. Behandel voorlopig de patiënten met een sterk vermoeden op astma en COPD als zodanig. Deze behandeling moet u zien als een pragmatische proefbehandeling en dit laat onverlet dat goede diagnostiek op een later tijdstip noodzakelijk blijft. Houdt er rekening mee dat er overlap bestaat in het klachtenpatroon van COVID, astma en COPD.

4. Probeer zo veel mogelijk de zorg voor patiënten met astma en COPD wel door te laten gaan. Een goede mogelijkheid hiervoor is het digitale consult. 

5. Laat de patiënt alleen de eigen medicatie gebruiken bij het controleren van de inhalatietechniek. Gebruik geen placebo. Er is goede ervaring met digitale ondersteuning in inhalatietechniek (videobellen of opgenomen filmpjes). Indien noodzakelijk kan de incheck DIAL gebruikt worden. Voorwaarde is dat voor elke patiënt een nieuw mondstuk met eenwegklep gebruikt wordt en het apparaat voor en na elk gebruik aan de buitenzijde gedesinfecteerd wordt.

6. De CASPIR-basiscursus is tot nadere orde uitgesteld. Wel vinden digitale nascholingsavonden plaats (module 6) en kunt u uw spirometriekennis up-to-date houden door deel te nemen aan CASPIR Online.

Voor meer informatie, klik hier

Programma ‘Positieve gezondheid in de (huisarts)praktijk’

ROHWN heeft het programma ‘Positieve gezondheid in de (huisarts)praktijk’ ontwikkeld. Het biedt een stappenplan en praktische ondersteuning van ons kwaliteitsteam voor alle bij ROHWN aangesloten zorgverleners. Het programma is ontwikkeld op basis van de kennis van het Institute for Positive Health (iPH), een enquête onder de bij ROHWN aangesloten partijen en ervaringen van zorgverleners en vele anderen die werken met het gedachtegoed Positieve gezondheid.

In de landelijke nota ‘Gezondheidsbeleid voor 2020 tot 2040’ neemt Positieve gezondheid een prominente plaats in en ook zorgverzekeraars zetten Positieve gezondheid hoog op de agenda. Onderdeel van het stappenplan is een interactieve workshop over het gedachtegoed Positieve gezondheid, inclusief de gesprekstool ‘het spinnenweb’. In verband met de aangescherpte coronamaatregelen hebben we deze workshop moeten uitstellen naar 2021. 

Bent u zorgverlener in een huisartsenpraktijk, een zorgverlener verbonden aan een wijksamenwerkingsverband of een wijkmanager en zou u meer willen doen met Positieve gezondheid in uw praktijk/wijk? Neem dan contact op met projectmedewerker Jacqueline Wallaart via wallaart@rohwn.nl. Het programma ‘Positieve gezondheid in de (huisarts)praktijk’ is voor aangesloten zorgverleners te vinden op het besloten deel van onze website.

Fysieke scholingen tot 1 januari 2021 geannuleerd

ROHWN/©aliber heeft in verband met COVID-19 besloten om alle fysieke nascholingsactiviteiten vooralsnog tot 1 januari 2021 te annuleren en in het nieuwe jaar opnieuw te agenderen. Hiermee willen we zowel zorgprofessionals beschermen die een rol vervullen in het in stand houden van de regionale zorginfrastructuur, als ook het personeel van ©aliber. De al betaalde financiële bijdrage voor een scholing wordt de komende dagen retour gezonden naar het rekeningnummer waar de scholing mee betaald is.

Online scholingen zijn voor ons de norm (voorlopig tot 1 januari 2021). Bekijk hier het overzicht van online scholingen in 2020. Zodra wij nieuwe online scholingen beschikbaar hebben, stellen wij u daarvan op de hoogte. Voor meer informatie, neem contact op via 0252-767099, info@sso-caliber.nl of info@rowhn.nl. Wij hopen op uw begrip voor de gemaakte keuze.

Webinar COVID-19: huisartsen goed voorbereid op een tweede golf?

Op woensdag 30 september om 20.00 uur organiseren het NHG, de LHV en MedischeScholing.nl weer een COVID-19-webinar. Hiermee krijgt de eerder gestarte reeks een vervolg. Thema’s die aan de orde komen zijn de behandeling en resultaten van COVID-19 in de tweede lijn, de organisatie van de griepprik en de gelanceerde corona-app inclusief voors en tegens. Voor meer informatie, klik hier

Implementatie MijnGezondheid.net

Afgelopen maand zijn de implementatiesessies gestart van het patiëntenportaal MijnGezondheid.net (MGn) voor de huisartsenpraktijken met Medicom. Dit ter voorbereiding op de eis vanuit het project ‘OPEN’ om eind dit jaar de dossiers in het HIS toegankelijk te maken voor de individuele patiënt. PharmaPartners geeft in deze implementatiesessies weer wat de functionaliteiten zijn van MGn en hoe praktijken deze kunnen gebruiken. Ook het patiëntenportaal Pharmeon voor de praktijken met het HIS MicroHIS, Scipio en Promedico wordt in de komende tijd geïmplementeerd bij leden waar dit nog niet het geval was. Weer een nieuwe stap in de eHealth ontwikkelingen voor de leden van ROHWN en Stichting ©aliber!