NZLO

 

ROHWN participeert in het Netwerk Zorgorganisaties Leiden en Omstreken (NZLO). Dit is een samenwerkingsinitiatief van vijf zorggroepen: ROHWN, RijnCoepel, Zorggroep Katwijk, Alphen op één lijn en de Samenwerkende GEZ-en Leiden en Omstreken. Het netwerk richt zich op strategische samenwerking op de volgende gebieden:

·       Kwaliteit
·       ICT en dataverwerking
·       Overleg derden
·       Financiën
·       Innovatie
 
Doel van de NZLO samenwerking
Het ondersteunen van de samenwerkingspartners door op strategisch niveau afspraken te maken en efficiënt samen in te kopen, om snel te kunnen reageren op de zorgvragen en externe ontwikkelingen. Om de doelstelling verder te verduidelijken en in de toekomst te kunnen blijven toetsen of er aan de oorspronkelijke doelstelling wordt voldaan, gelden de volgende kernpunten:

·       De zorgorganisaties werken multidisciplinair samen voor een sterke eerste lijn in goede samenwerking met de tweede lijn en andere betrokken organisaties, met gebruik van elkaars kerncompetenties;
·       Daar waar op strategisch gebied samenwerking mogelijk en zinvol is, wordt dit ingevuld;
·       Voor de tactische- en uitvoeringstaken blijft iedere zorgorganisatie zelf verantwoordelijk;
·       De toegevoegde waarde moet zichtbaar zijn voor de patiënt, de professionals en de verzekeraars;
·       De belangen van een goed zorgaanbod staan voorop en gaan boven het eigen belang.
 
Kijk voor meer informatie op de website van NZLO.

NZLO Jaarverslag 2018