Ondersteuning

Regio-organisatie ROHWN heeft ruime ervaring met het oprichten van multidisciplinaire wijksamenwerkingsverbanden (wsv) in de regio Zuid-Holland Noord. Ook na de oprichting van het wsv kan ROHWN ondersteuning blijven bieden.

De ondersteuning door ROHWN aan zowel wijksamenwerkingsverbanden als individuele praktijkhouders spitst zich in grote lijnen toe op vijf deelgebieden:

Samenwerking
• Ondersteuning bij start wsv
• Relatiemanagement wsv
• Transmurale samenwerking
• Bestuurlijk overleg wsv / ROHWN

Ondersteuning bij implementatie en borging
• Vertalen wetgeving naar de gevolgen voor wsv en ROHWN
• Coördinatie van het kwaliteitsteam, ten behoeve van de uitvoering van ketenzorg
• Ontwikkelen communicatiebeleid wsv en ROHWN
• Implementatie en borging Positieve Gezondheid
• Ontwikkelen stappenplan voor de implementatie van HKZ
• Implementatie en borging Welzijn op recept
• Uitvoeren van een wijkscan

Projecten informatiebeleid / ICT
• Online inzage patiëntendossier (OPEN)
• Stimuleren gebruik patiëntendossier/portaal (OPEN)
• VIP Samenwerken
• Onderzoek inzet zelfmeetinstrumenten
• Inzet voorbereidende vragenlijsten in VIP Live
• Meting gebruik PGO
• Inzet EHealth-tools
• Sleutelnet/communicatie in de wijk
• Regionale (big) data i.s.m. PHEG/Elan
• Inzet Digi coach

Ondersteuning bij arbeidsmarktproblematiek
• Vertegenwoordiging in bestuur Care2Care
• Ontwikkelen arbeidsmarktplan inclusief werving en detachering
• Ondersteuning wsv bij ontwikkelen HRM-beleid
• Instroomtraject doktersassistenten, praktijkondersteuners en apothekersassistenten

Kwaliteits- & Innovatiebeleid ROHWN
• Kwaliteits- en ondersteuningsbeleid Chronische Zorg
• Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)
• Ontwikkelen scholingsbeleid integrale zorg
• Ontwikkelen kwaliteitstool Carings, gericht op samenwerking en patiënttevredenheid


Voor meer informatie over wijksamenwerkingsverbanden kunt u contact opnemen met bestuurssecretaris Antje Kleef via a.kleef@rohwn.nl / 0252–767099.