Ondersteuning en samenwerking

ROHWN zet zich in voor de ontwikkeling, implementatie en up-to-date houden van protocollen en zorgprogramma’s, het afhandelen van administratieve processen (met name het declaratieproces), het monitoren van de kwaliteit van de geleverde ketenzorg en het bieden van ondersteuning aan haar leden bij de uitvoering van ketenzorg door middel van ICT-ondersteuning, de inzet van het Kwaliteitsteam ROHWN en kaderartsen en het organiseren van bij- en nascholingen.

ROHWN ondersteunt de huisartsen en de samenwerkingsverbanden in de wijk bij het maken van gezamenlijke afspraken over de zorg die geleverd wordt aan patiënten met de chronische aandoeningen diabetes, COPD/Astma en CVRM en is ook de schakel tussen zorgverleners en de zorgverzekeraars. Deze afspraken gaan over de kwaliteit van de zorg, het registreren van de zorg en over het door- en terugverwijzen van patiënten. Daarnaast biedt ROHWN ondersteuning bij de invoering van zorginnovaties, ICT-middelen, verzorgt dataextracties en biedt haar leden inkoopvoordelen.

Regierol bij formaliseren wijksamenwerkingen

ROHWN vervult een regierol in het formaliseren van multidisciplinaire wijksamenwerkingsverbanden en het bereiken van een hechte samenwerking met ketenpartners. De coöperatie participeert in zorgorganisaties zoals het NZLO en het Knooppunt Ketenzorg. Ook is ROHWN aanspreekpunt en gesprekspartner voor de regionale stakeholders zoals gemeenten, GGZ, wijkverpleging en ziekenhuizen en maakt met hen regionaal geldende afspraken. Daarbij biedt ROHWN ook beleids- en projectmatige ondersteuning aan huisartsen en aangesloten wijksamenwerkingsverbanden.
 

Bent u zorgverlener en heeft u belangstelling om zich aan te sluiten bij ROHWN? Informeer erover bij ons bureau via 0252–767 099 of info@rohwn.nl