Ondersteuning en samenwerking

ROHWN ontzorgt, faciliteert en ondersteunt momenteel 98 huisartsenpraktijken, 32 apotheken, 43 fysiotherapeuten en 48 diëtisten (totaal 289.000 patiënten) in de regio Zuid-Holland Noord. Als regio-organisatie zetten we ons onder meer in voor:

* de ontwikkeling, implementatie en up-to-date houden van protocollen en zorgprogramma’s
* het afhandelen van administratieve processen (met name het declaratieproces)
* het monitoren van de kwaliteit van de geleverde ketenzorg
* het bieden van ondersteuning aan aangesloten zorgverleners bij de uitvoering van ketenzorg door middel van ICT-ondersteuning, de inzet van een kwaliteitsteam en kaderartsen en het organiseren van bij- en nascholingen.

ROHWN ondersteunt de huisartsen en de samenwerkingsverbanden in de wijk bij het maken van gezamenlijke afspraken over de zorg die geleverd wordt aan patiënten met de chronische aandoeningen diabetes, COPD/Astma en CVRM en is ook de schakel tussen zorgverleners en de zorgverzekeraars. Deze afspraken gaan over de kwaliteit van de zorg, het registreren van de zorg en over het door- en terugverwijzen van patiënten. Daarnaast biedt ROHWN ondersteuning bij de invoering van zorginnovaties, ICT-middelen, verzorgt ROHWN dataextracties en biedt het inkoopvoordelen aan aangesloten zorgverleners.

ROHWN vervult daarnaast een regierol in het formaliseren van multidisciplinaire wijksamenwerkingsverbanden en het bereiken van een hechte samenwerking met ketenpartners. De coöperatie participeert in zorgorganisaties zoals het NZLO en het Knooppunt Ketenzorg. Ook is ROHWN aanspreekpunt en gesprekspartner voor de regionale stakeholders zoals gemeenten, GGZ, wijkverpleging en ziekenhuizen en maakt met hen regionaal geldende afspraken. Daarbij biedt ROHWN ook beleids- en projectmatige ondersteuning aan huisartsen en aangesloten wijksamenwerkingsverbanden.

Bent u huisarts, apotheker, fysiotherapeut of diëtist en heeft u belangstelling om zich aan te sluiten bij ROHWN? Informeer erover bij ons bureau via 0252–767 099 of info@rohwn.nl.