Organisatie

ROHWN staat voor Regionale Organisatie van Huisartsen West-Nederland. In 2007 gestart door en voor huisartsen om de chronische zorg in de regio te verbeteren, zijn inmiddels ook 32 apotheken, 43 fysiotherapeuten en 48 diëtisten aangesloten bij onze regio-organisatie. De 98 aangesloten huisartsenpraktijken vertegenwoordigen in totaal 289.000 patiënten.

Goede onderlinge samenwerking in de wijk tussen huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers, diëtisten en andere zorgverleners en betrokkenen is onmisbaar. ROHWN vervult een regisseursrol bij het oprichten en ondersteunen van multidisciplinaire samenwerkingsverbanden in de wijk.

Aangesloten zorgverleners en wijksamenwerkingsverbanden hebben middels de Algemene Ledenvergadering inspraak en kunnen sturing uitoefenen op het beleid van ROHWN.

MISSIE

ROHWN is een professionele organisatie die kwaliteit structureel borgt en kaders stelt voor de aangesloten wijksamenwerkingsverbanden en praktijkhouders. Door middel van een inhoudelijke dialoog bieden we ondersteuning, vanuit een mandaat maken we afspraken met betrokken stakeholders.

VISIE

ROHWN ontwikkelt zich verder tot een toonaangevende regio-organisatie die richting geeft, regie neemt en de positie van de eerste lijn en van wijksamenwerkingsverbanden verstevigt.