Organisatie

ROHWN is een in 2007 opgerichte regionaal opererende zorggroep, waarbij het merendeel van de huisartsenpraktijken in de regio West-Nederland is aangesloten. De door huisartsen opgericht coöperatie heeft als doel de chronische zorg in de regio te coördineren en uit voeren zodat de kwaliteit van zorg verbetert (ketenzorg). Ook verleent de ROHWN diensten aan haar leden om zo de niet-zorg gerelateerde werkbelasting voor haar leden zoveel mogelijk te beperken. De leden hebben middels de Algemene Ledenvergadering inspraak en kunnen sturing uitoefenen op het beleid van de ROHWN.

De zorg is echter in beweging en in de nabije toekomst gaat er veel veranderen. Zorg voor met name chronische patienten gaat meer en meer dichtbij huis in de eigen wijk gecentraliseerd worden om de kosten van de duurdere tweedelijnszorg betaalbaar te houden. Nauwe, professionele en goede onderlinge samenwerking in de wijk tussen huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers, GGZ en andere zorgverleners alsmede gemeentes is hiervoor onmisbaar. Om proactief op deze belangrijke ontikkelingen in te kunnen spelen en gesteund door jarenlange expertise wil ROHWN een voorstrekkers- en regisseursrol vervullen als het gaat om het aangaan en formaliseren van multidisciplinaire samenwerkingsverbanden in de wijk.