Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van ROH West-Nederland / ©aliber bestaat uit de volgende leden:

•     Henriëtte Dekkers, Voorzitter Raad van Toezicht
•     Kees Bouter, Secretaris Raad van Toezicht
•     Alexander Klein Hofmeijer, lid Raad van Toezicht

De volgende commissies vallen onder de Raad van Toezicht:

• Commissie kwaliteit en veiligheid, met als leden Kees Bouter, Henriëtte Dekkers, Frans Zonneveld, Antje Kleef en Lisa Eekhof 
• Auditcommissie, met als leden Kees Bouter, Henriëtte Dekkers, Jan Leen Buis, Hans Brehler en Antje Kleef 
• Renumeratiecommissie, met als leden Alexander Klein Hofmeijer en Kees Bouter 
 
U kunt de Raad van Toezicht contacten via het secretariaat: info@rohwn.nl / 0252 - 767 099

Henriëtte Dekkers

Henriëtte Dekkers

Kees Bouter

Kees Bouter

Alexander Klein Hofmeijer

Alexander Klein Hofmeijer