Shared Service Organisatie ©aliber


Eind 2017 is Stichting ©aliber opgericht op initiatief van de ROHWN in nauwe samenspraak met Zorg en Zekerheid. Er is gekozen voor een stichtingsvorm zonder winstoogmerk. ©aliber richt zich op het faciliteren en het ontzorgen van zorgprofessionals in zowel huisartsenpraktijken als geïntegreerde eerstelijns samenwerkingsverbanden (GEZ). Er wordt monodisciplinaire en multidisciplinaire ondersteuning verleend op een drietal ondersteuningsgebieden, te weten:

-      Kwaliteitsondersteuning (m.b.v. het Kwaliteitsteam), KetenICT (i.s.m. VIP Calculus) en Opleiden (deskundigheidsbevordering)
-      Financiën (ondersteuning van GEZ’en bij de begrotingsronde, het opstellen van de jaarrekening en het voeren van de financiële
       administratie).
-      Organisatie en HRM. Hierbij moet worden gedacht aan het vormen van een flexpool voor vervanging bij afwezigheid van
       doksterassistenten, POH-S en POH GGZ, maar ook aan ondersteuning bij Arbobeleid in samenwerking met een regionale
       Arbodienst, deskundigheidsbevordering HRM, samenwerking met regionale arbeidsmarktorganisatie Care2Care, een digitaal
       stagebureau in samenwerking met de hogescholen etc. 
 
©aliber neemt de benodigde expertise niet zelf in dienst, maar werkt nauw samen met diverse bureaus en experts waarvan de toets voor wat betreft kwaliteit van dienstverlening van de leveranciers ligt bij ©aliber. Op basis van regionale ontwikkelingen, onder andere de nieuwe O & I financiering in 2019, en uit vraagstellingen vanuit de aangesloten organisaties, wordt het ondersteuningspakket voortdurend aangepast en bijgesteld.

Hierbij kunt u het overzicht downloaden van de ©aliber dienstverlening:  Caliber modules servicepakket 2020
 
Heeft u interesse in het aanbod van ©aliber? Neem dan contact op met Hans Brehler: 0252–767099 / brehler@rohwn.nl 

Wij doen ons best om zorgvuldig te werken en een hoge kwaliteit van dienstverlening te bieden. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze werkwijze of over de contacten met ©aliber. U kunt dan een klacht indienen. Samen met u zoeken we naar een verbetering of oplossing. Natuurlijk kunt u ook een verbeterpunt aan ons doorgeven. Klik op de volgende link om de klachtenprocedure van ©aliber te downloaden: Klachtenprocedure Caliber