Shared Service Organisatie ©aliber


Eind 2017 is Stichting ©aliber opgericht op initiatief van de ROHWN in nauwe samenspraak met Zorg en Zekerheid. Er is gekozen voor een stichtingsvorm zonder winstoogmerk. ©aliber richt zich op het faciliteren en het ontzorgen van zorgprofessionals in zowel huisartsenpraktijken als geïntegreerde eerstelijns samenwerkingsverbanden (GEZ).  Er wordt monodisciplinaire en multidisciplinaire ondersteuning verleend op een drietal ondersteuningsgebieden t.w.:
-      Kwaliteitsondersteuning (m.b.v. het Kwaliteitsteam), KetenICT (i.s.m. VIP Calculus) en Opleiden (deskundigheidsbevordering)
-      Financiën (ondersteuning van GEZ’en bij de begrotingsronde, het opstellen van de jaarrekening en het voeren van de financiële
       administratie).
-      Organisatie en HRM. Hierbij moet worden gedacht aan het vormen van een flexpool voor vervanging bij afwezigheid van
       doksterassistenten, POH-S en POH GGZ, maar ook aan ondersteuning bij Arbobeleid in samenwerking met een regionale
       Arbodienst, deskundigheidsbevordering HRM, samenwerking met regionale arbeidsmarktorganisatie Care2Care, een digitaal
       stagebureau in samenwerking met de Hoge Scholen etc. 
 
©aliber neemt de benodigde expertise niet zelf in dienst, maar werkt nauw samen met diverse bureaus en experts waarvan de toets v.w.b. kwaliteit van dienstverlening van de leveranciers ligt bij ©aliber. Op basis van regionale ontwikkelingen, o.a. de nieuwe O & I financiering in 2019, en uit vraagstellingen vanuit de aangesloten organisaties, wordt het ondersteuningspakket voortdurend aangepast en bijgesteld.

Hierbij kunt u het overzicht downloaden van de ©aliber dienstverlening: Modules Shared Service Organisatie Caliber
 
Heeft u interesse in het aanbod van ©aliber? Neem dan contact op met Hans Brehler:
tel. 0252 – 767 099 /brehler@rohwn.nl