Shared Service Organisatie ©aliber


Medio 2018 is Stichting ©aliber opgericht op initiatief van ROHWN in nauwe samenspraak met Zorg en Zekerheid. Er is gekozen voor een stichtingsvorm zonder winstoogmerk. ©aliber richt zich in de regio West-Nederland op het ontzorgen en faciliteren van zorgprofessionals binnen huisartsenpraktijken, geïntegreerde eerstelijnsorganisaties en wijksamenwerkingsverbanden en heeft hiertoe een dienstenpakket ontwikkeld. ©aliber werkt zonder winstoogmerk en neemt werk uit handen zodat de zorgprofessional zich kan concentreren op zijn/haar hoofdtaak: het bieden van goede zorg! 

Er wordt monodisciplinaire en multidisciplinaire ondersteuning verleend op een drietal ondersteuningsgebieden, te weten:

-      Kwaliteitsondersteuning (m.b.v. het Kwaliteitsteam), KetenICT (i.s.m. VIP Calculus) en Opleiden (deskundigheidsbevordering);

-      Financiën. Hierbij moet worden gedacht aan ondersteuning van wijksamenwerkingsverbanden bij de begrotingsronde, het opstellen van de jaarrekening en het voeren van de financiële administratie; 

-      Organisatie en HRM. Hierbij moet worden gedacht aan ondersteuning bij het ontwikkelen van HRM- en organisatiebeleid, AVG, arbeidsrechtelijke vraagstukken, ARBO-wetgeving of werving.
 
©aliber neemt de benodigde expertise niet zelf in dienst, maar werkt nauw samen met diverse bureaus en experts waarvan de toets voor wat betreft kwaliteit van dienstverlening van de leveranciers ligt bij ©aliber. Op basis van regionale ontwikkelingen en uit vraagstellingen vanuit de aangesloten organisaties, wordt het ondersteuningspakket voortdurend aangepast en bijgesteld.

Hierbij kunt u het overzicht downloaden van de ©aliber dienstverlening: Modules Servicepakket Stichting ©aliber 2021 
Voor de algemene voorwaarden, zie: Algemene voorwaarden Stichting ©aliber

Heeft u interesse in het aanbod van ©aliber? Neem dan contact op met Hans Brehler: 0252–767099 / brehler@rohwn.nl 

Wij doen ons best om zorgvuldig te werken en een hoge kwaliteit van dienstverlening te bieden. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze werkwijze of over de contacten met ©aliber. U kunt dan een klacht indienen. Samen met u zoeken we naar een verbetering of oplossing. Natuurlijk kunt u ook een verbeterpunt aan ons doorgeven. Klik op de volgende link om de klachtenprocedure van ©aliber te downloaden: Klachtenprocedure Caliber