Bestuur

Het bestuur van ROHWN wordt benoemd door de Algemene Leden Vergadering van ROHWN. De samenstelling van het bestuur is als volgt:

De heer Hans Brehler, Bestuurder(brehler@rohwn.nl)

  • Portefeuillehouder financiën NZLO (plaatsvervangend Voorzitter)
  • Eigenaar Brehler Advies
  • Lid Bestuur Care2Care
  • Lid Algemeen Bestuur Transmuralis (onbezoldigd)

De heer Frans Zonneveld, Medisch Bestuurder(zonneveld@rohwn.nl)

  • Huisarts in Voorhout
  • Voorzitter Zorggroep Voorhout
  • Lid Bestuur DDDB

De heer Jan Piest, adviseur Bestuur(piest@rohwn.nl)

  • Huisarts in Leiden
  • Lid Commissie ICT ROHWN
Hans Brehler

Hans Brehler

Directeur bestuurder

Frans Zonneveld

Frans Zonneveld

Medisch bestuurder

Jan Piest

Jan Piest

Adviseur bestuur (huisarts)