VAN REGIONALE ORGANISATIE VAN HUISARTSEN...

De Regionale Organisatie van Huisartsen West-Nederland (ROHWN) is een samenwerkingsverband dat in 2007 is opgericht door huisartsen en voor huisartsen in de regio West-Nederland. In het huidige samenwerkingsverband werken de deelnemende huisartsen, praktijkondersteuners en andere gespecialiseerde zorgverleners nauw samen om de chronische zorg in de regio te organiseren rondom de patiënt. Dit wordt ook wel ketenzorg genoemd.

Met multidisciplinaire wijksamenwerking

In de toekomst krijgt de organisatie van zorg meer en meer in de eigen wijk vorm en inhoud. Door chronische patiënten protocollair en multidisciplinair te begeleiden in de eerstelijnsgezondheidszorg dichtbij huis, kan duurdere tweedelijnszorg immers worden voorkomen. Dat betekent dat de aangesloten huisartsen steeds intensiever gaan samenwerken met andere zorgverleners zoals de diëtist, fysiotherapeut en apotheker, maar ook de psycholoog en wijkverpleegkundige.

Naar de juiste zorg op de juiste plek!

Gesteund door onze expertise en jarenlange ervaring wil ROWHN een ondersteunende en regisserende rol vervullen bij het formaliseren van deze multidisciplinaire wijksamenwerkingsverbanden. Ons doel? Samen met de Shared Service Organisatie ©aliber vraaggestuurd analyseren, faciliteren en ondersteunen bij het leveren van de juiste zorg op de juiste plek. Samen met onze leden en ketenpartners proactief inspelen op zorgontwikkelingen als patiëntenparticipatie, positieve gezondheid en preventieve gezondheidszorg.