Lidmaatschap

De coöperatie Regionale Organisatie Huisartsen West-Nederland (ROHWN) is een samenwerkingsverband van huisartsen in de regio Zuid-Holland Noord.

Sinds 1 januari 2020 is het door een statutenwijziging mogelijk om als individuele praktijkhouder (werkzaam in Zuid-Holland Noord) lid te worden van de coöperatie en daarmee ook samen de toekomst en koers te bepalen van onze coöperatie. Daarnaast profiteert de praktijkhouder van aantrekkelijke raamovereenkomsten die ROHWN de afgelopen jaren heeft afgesloten (VVAA, Pharma Partners, MediQ, ziektekostenverzekeringen voor medewerkers etc.).

Ook bestaat de mogelijkheid om als waarnemers en HIDHA bijzonder lid te worden. U kunt hierdoor ook uw stem laten horen, alleen dan wel zonder stemrecht; dat is voorbehouden aan de praktijkhouders. De lidmaatschapsbijdrage is als volgt opgebouwd:

  • Praktiserend huisarts € 0,11 per ingeschreven patiënt.
  • Waarnemers en HIDHA’S € 10,00 contributie per jaar.