Lidmaatschap

De coöperatie Regionale Organisatie Huisartsen West Nederland is een samenwerkingsverband van huisartsen in de regio Zuid Holland Noord.
Vanaf 1 januari 2020 wordt door een statutenwijziging het mogelijk om als individuele praktijkhouder (werkzaam in Zuid Holland Noord) lid te worden van de coöperatie en daarmee ook samen de toekomst en koers te bepalen van onze coöperatie.
Daarnaast profiteert de praktijkhouder van aantrekkelijke raamovereenkomsten die de ROHWN de afgelopen jaren heeft afgesloten (VVAA, Pharma Partners, MediQ, ziektekostenverzekeringen voor medewerkers etc.)

Ook bestaat er de mogelijkheid om als waarnemers en HIDHA bijzonder lid te worden. U kunt hierdoor ook uw stem laten horen alleen dan wel zonder stemrecht, dat is voorbehouden aan de praktijkhouders.
De lidmaatschapsbijdrage is als volgt opgebouwd:

  • Praktiserend huisarts € 0,13 per ingeschreven patiënt (onder voorbehoud van goedkeuring ALV maart 2020)
  • Waarnemers en HIDHA’S € 10,00 contributie per jaar.