Zorgverzekeraars

De ROHWN werkt in haar werkgebied samen met de preferente zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Voor de uitvoering van de zorgprogramma’s voor diabetes type II, CODP/Astma en CVRM zijn afspraken gemaakt voor wat betreft de instroom van patiënten en de financiering van de zorg die door de huisarts en de POH worden geleverd. De ROHWN ontvangt van de verzekeraar het zogenaamde koptarief. Met deze gelden is de ROHWN in staat om te werken aan protocollen voor ketenzorg, ICT, rapportages, afstemming met eerstelijnsorganisaties, kwaliteit en deskundigheidsbevordering.