Multidisciplinaire wijksamenwerkingsverbanden

ROHWN is sinds 2018 actief in het oprichten en ondersteunen van multidisciplinaire wijksamenwerkingsverbanden (wsv) in de regio Zuid-Holland Noord. Inmiddels zijn de volgende wijksamenwerkingsverbanden aangesloten bij ROHWN:

- WSV BosGasthuis (Leiden)
- WSV Florijn (Leiderdorp)
- WSV Gezond Leiden
- WSV Hillegom
- WSV Kaag en Braassem Samen Gezond
- WSV Lisse
- WSV Manus (Nieuwkoop, Ter Aar, Aarlanderveen, Nieuwveen)
- WSV Meer in de Wijk (Merenwijk, Leiden)
- WSV Noordenhave (per 1-1-2022)
- WSV Noordwijkerhout
- WSV Oegstgeest
- WSV Roodenburg (per 1-1-2022)
- WSV Rijnland (Leiderdorp)
- WSV Sassenheim
- WSV Voorhout - Warmond


ACHTERGROND


Om de zorg ook in de toekomst kwalitatief goed en betaalbaar te houden, is verregaande samenwerking tussen zorgprofessionals onderling van cruciaal belang. Op landelijk niveau zijn afspraken gemaakt om de organisatiegraad en samenwerking in de eerste lijn te versterken. Om partijen hiertoe te stimuleren en te ondersteunen, is binnen de NZa-beleidsregel Huisartsenzorg en Multidisciplinaire Zorg een bekostigingsstructuur ontwikkeld: de betaaltitels Organisatie en Infrastructuur (O&I). De betaaltitel O&I-wijkmanagement is bedoeld om de samenwerking tussen zorgaanbieders in de wijk te stimuleren en te organiseren.

WIJKSAMENWERKINGSVERBAND

In een multidisciplinair wijksamenwerkingsverband werken eerstelijns zorgverleners als huisartsen, apothekers en paramedici samen aan een passend aanbod van (keten)zorg voor de inwoners van hun wijk. Betere samenwerking en taakverdeling verhogen de kwaliteit van zorg en zorgen ervoor dat de aangesloten disciplines hun expertise doelmatiger kunnen inzetten. Door de zorg dicht bij de inwoners te organiseren, kan optimaal worden aangesloten bij hun wensen en behoeften en kunnen kosten in de duurdere tweedelijnszorg worden voorkomen. Het wijksamenwerkingsverband brengt daarom de behoeften van de inwoners van de wijk in kaart. Het zorgt voor verbinding met andere zorgaanbieders, bijvoorbeeld de thuiszorg. En voor verbinding met het sociaal domein, als ondersteuning op het gebied van welzijn passend is. Samen met de andere partijen in de wijk levert het wijksamenwerkingsverband zodoende een bijdrage aan gezonde en vitale burgers in de wijk.

ZELFSTANDIGE ENTITEIT

Het wijksamenwerkingsverband zorgt voor ondersteuning, afstemming en coördinatie van de activiteiten van de aangesloten zorgverleners op het gebied van onder andere ketenzorg en wijkgerichte projecten. Een wijksamenwerkingsverband is een zelfstandige juridische entiteit. Het heeft een eigen, multidisciplinair bestuur en wordt bij de uitvoering van zijn activiteiten ondersteund door een wijkcoördinator. Met de deelnemende zorgverleners sluit het wijksamenwerkingsverband een aansluitovereenkomst. Voorwaarde voor aansluiting is dat de betrokken zorgverlener een contract heeft met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Voor fysiotherapeuten stelt Zorg en Zekerheid nog de aanvullende voorwaarde van een kwaliteitslabel 2 of 3 sterren.


Lees hier
 
hoe ROHWN wijksamenwerkingsverbanden ondersteunt, bij de oprichting én daarna

Lees hier wat zorgverleners en wijkmanagers vertellen over hun wijksamenwerkingsverband